Farben

Farben in HTML 4.01

Die Spezifikation zu HTML 4.01 definiert 16 Farben Diese Farben können sowohl mit ihrem hexadezimalen Wert als auch mit ihrem Namen angegeben werden.

black #000000 rgb(0,0,0) rgb(0%,0%,0%)  
silver #c0c0c0 rgb(192,192,192) rgb(75.29%,75.29%,75.29%)  
gray #808080 rgb(128,128,128) rgb(50%,50%,50%)  
white #ffffff rgb(255,255,255) rgb(100%,100%,100%)  
maroon #800000 rgb(128,0,0) rgb(50%,0%,0%)  
red #ff0000 rgb(255,0,0) rgb(100%,0%,0%)  
purple #800080 rgb(128,0,128) rgb(50%,0%,50%)  
fuchsia #ff00ff rgb(255,0,255) rgb(100%,0%,100%)  
green #008000 rgb(0,128,0) rgb(0%,50%,0%)  
lime #00ff00 rgb(0,255,0) rgb(0%,100%,0%)  
olive #808000 rgb(128,128,0) rgb(50%,50%,0%)  
yellow #ffff00 rgb(255,255,0) rgb(100%,100%,0%)  
navy #000080 rgb(0,0,128) rgb(0%,0%,50%)  
blue #0000ff rgb(0,0,255) rgb(0%,0%,100%)  
teal #008080 rgb(0,128,128) rgb(0%,50%,50%)  
aqua #00ffff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  

Browser-spezifische Farbnamen

Es gibt weitere, browserspezifische Farbnamen, die nachfolgend dargestellt sind.

white #ffffff rgb(255,255,255) rgb(100%,100%,100%)  
red #ff0000 rgb(255,0,0) rgb(100%,0%,0%)  
orange #ffa500 rgb(255,165,0) rgb(100%,65%,0%)  
yellow #ffff00 rgb(255,255,0) rgb(100%,100%,0%)  
green #008000 rgb(0,128,0) rgb(0%,50%,0%)  
blue #0000ff rgb(0,0,255) rgb(0%,0%,100%)  
purple #800080 rgb(128,0,128) rgb(50%,0%,50%)  
black #000000 rgb(0,0,0) rgb(0%,0%,0%)  
aliceblue #f0f8ff rgb(240,248,255) rgb(94%,97%,100%)  
antiquewhite #faebd7 rgb(250,235,215) rgb(98%,92%,84%)  
aqua #00ffff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
aquamarine #7fffd4 rgb(127,255,212) rgb(50%,100%,83%)  
azure #f0ffff rgb(240,255,255) rgb(94%,100%,100%)  
beige #f5f5dc rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
bisque #ffe4c4 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
blanchedalmond #ffebcd rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
blueviolet #8a2be2 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
brown #a52a2a rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
burlywood #deb887 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
cadetblue #5f9ea0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
chartreuse #7fff00 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
chocolate #d2691e rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
coral #ff7f50 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
cornflowerblue #6495ed rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
cornsilk #fff8dc rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
crimson #dc143c rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
cyan #00ffff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkblue #00008b rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkcyan #008b8b rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkgoldenrod #b8860b rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkgray #a9a9a9 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkgreen #006400 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkkhaki #bdb76b rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkmagenta #8d008b rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkolivegreen #556b2f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkorange #ff8c00 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkorchid #9932cc rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkred #8b0000 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darksalmon #e9967a rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkseagreen #8fbc8f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkslateblue #483d8b rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkslategray #2f4f4f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkturquoise #00ced1 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
darkviolet #9400d3 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
deeppink #ff1493 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
deepskyblue #00bfff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
dimgray #696969 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
dodgerblue #1e90ff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
firebrick #b22222 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
floralwhite #fffaf0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
forestgreen #228b22 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
fuchsia #ff00ff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
gainsboro #dcdcdc rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
ghostwhite #f8f8ff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
gold #ffd700 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
goldenrod #daa520 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
gray #808080 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
greenyellow #adff2f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
honeydew #f0fff0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
hotpink #ff69b4 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
indianred #cd5c5c rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
indigo #4b0082 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
ivory #fffff0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
khaki #f0e6ac rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lavender #e6e6fa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lavenderblush #fff0f5 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lemonchiffon #fffacd rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightblue #add8e6 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightcoral #f08080 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightcyan #e0ffff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightgoldenrod-yellow #fafad2 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightgray #d3d3d3 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightgreen #90ee90 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightpink #ffb6c1 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightsalmon #ffa07a rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightseagreen #20b2aa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightskyblue #87cefa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightslategray #778899 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightsteelblue #b0c4de rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lightyellow #ffffe0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
lime #00ff00 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
limegreen #32cd32 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
linen #faf0e6 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
magenta #ff00ff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
maroon #800000 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumaquamarine #66cdaa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumblue #0000cd rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumorchid #ba55d3 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumpurple #9370db rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumseagreen #3cb371 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumslateblue #7b68ee rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumspringgreen #00fa9a rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumturquoise #48d1cc rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mediumvioletred #c71585 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
midnightblue #191970 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mintcreme #f5fffa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
mistyrose #ffe4e1 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
navajowhite #ffdead rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
navy #000080 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
oldlace #fdf5e6 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
olive #808000 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
olivedrab #6b8e23 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
orangered #ff4500 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
orchid #da70d6 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
palegoldenrod #eee8aa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
palegreen #98fb98 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
paleturquoise #afeeee rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
palevioletred #db7093 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
papayawhip #ffefd5 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
peachpuff #ffdab9 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
peru #cd853f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
pink #ffc0cb rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
plum #dda0d0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
powderblue #b0e0e6 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
rosybrown #bc8f8f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
royalblue #4169e1 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
saddlebrown #8b4513 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
seagreen #2e8b57 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
seashell #fff5ee rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
sienna #a0522d rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
silver #c0c0c0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
skyblue #87ceeb rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
slateblue #6a5acd rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
slategray #708090 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
snow #fffafa rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
springgreen #00ff7f rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
steelblue #4682b4 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
tan #d2b48c rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
teal #008080 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
thistle #d8bfdb rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
tomato #ff6347 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
turquoise #40e0d0 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
violet #ee82ee rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
wheat #f5deb3 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
whitesmoke #f5f5f5 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)  
yellowgreen #9acd32 rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)